Folder för almedalsveckan här

av_folder
ST: En turkos folder med tre veck med svart text, som innehåller Kännbarts program i Almedalen.