Riksutställningar konferens med Kännbart

ru_konferens_nov
Idag arrangerade Riksutställningar en konferens om tillgänglighet inom Kännbart, för ca 50 deltagare.
Program här>>