Stockholms museumpedagoger i Kännbart

Kännbart, Nationalmuseum och Unga med synnedsättningar arrangerar en halvdag för pedagoger på Stockholms museer.
SKM_pedagogdag
ST: tv sitter personer på huk med synoptik och hörselkåpor och känner på konst. I mitten två guider med vita käppar. th Johan från Us som pratar.