Kick-off för konsten

Idag kom tre av projektets konstnärer (Lisa Jeannin, Mari Kretz och Nadja Ekman) samt Eva Lundqvist och Kjell Eriksson från Riksutställningar till Örebro, för att introduceras till projektet. Programmet kan läsas här>>
På bild: Anna Örjebrandt hälsar alla välkomna, med Lotta Brodin som teckenspråkstolk / Gruppen undersöker de bilder som gjorts med en svällpapperbrännare i Nadja Ekmans workshop.
Bild på Anna som talar, och Lotta som teckenspråkstolkar

Människor tittar på bilder