Mobil-möte med dövblindhet

Hur har vi telefonmöten i Kännbart, när några har dövblindhet?
Här diskuterar Sarah Remgren - med dövblindhet - vår hemsida tillsammans med Po Hagström via Skype, tack vare vår tolk Jana Lannerås.
skype
Syntolkning: På en mobiltelefon ser vi Sarah R till vänster, Jana L som tecknar till vänster, och i en liten ruta uppe till vänster ser vi Po H.