VÄLKOMMEN TILL KÄNNBART – ETT KONSTPROJEKT

För annan bakgrundsfärg klicka HÄR>>
UTAN SYN ELLER HÖRSEL
För första gången känner jag att min dövblindhet inte är ett handikapp, utan i Kännbart är det ju min styrka!
Besökare på Örebro läns museum

Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser lika dana? Spelar det någon roll?

Att med hjälp av ny samtidskonst skapa möten mellan teckenspråksvärlden och konstscenen. Människor med dövblindhet står i centrum. Konsten är helt nyproducerad och utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som döv, eller om man har en kombination av syn- och hörselnedsättning, dövblindhet ska kunna ta del av utställningen.

Guidningar sker på svenskt teckenspråk och talad svenska. Kontakta den konstinstitutionen/det museum som Kännbart besöker för att boka guidning på teckenspråk eller guidning med tolk. I anslutning till utställningarna runt om i Sverige genomförs en mängd aktiviteter, såsom workshops, seminarium, föreläsningar, föreläsningar och kurser.
Läs mer>>
Stacks Image 2892

Resonant bodies av Julia Adzuki, foto: Julia Adzuki

Syntolkning: I ett uthus, med slitna vitmålade väggar samt rustikt fönster ligger ett stor träd som är urholkat, med en öppning uppåt - likt en båt. Det är tre meter långt och rymmer enkelt sex vuxna människor. Det vittnar om att det är gammalt, då det är snirkelformat med utväxter som har håligheter. Barken är borta och här ses en ljust beige len yta medan insidan visar trädets ringmönster. Vid dess ena ände sticker det ut två fötter och från en hålighet sticker det ut en hand som kasar ut torv från trädets hålighet. Konstnären ligger i trädet!
_svart_englishAbout this project in English
Kännbart drivs av ABF Örebro län, finansieras av Arvsfonden och vi samarbetar främst med FSDB, Riksutställningar och Iris hjälpmedel. Läs mer om vilka som samverkar med Kännbart HÄR>>
Stacks Image 1261